De Senaat heeft de belastingplannen van president Donald Trump goedgekeurd. Kan die verlaging de economie nog een versnelling hoger doen draaien?

VINCENT JUVYNS: "Tot nu is de groei van de Amerikaanse economie vooral gedreven door de consumptie. Maar dat kan niet blijven duren, zeker niet gezien de dalende spaarquote en de hoog oplopende schulden in de Verenigde Staten. Er was dus een hervorming nodig, niet alleen om de koopkracht van de Amerikaan op peil te houden maar vooral ook om de investeringen aan te wakkeren.
...

VINCENT JUVYNS: "Tot nu is de groei van de Amerikaanse economie vooral gedreven door de consumptie. Maar dat kan niet blijven duren, zeker niet gezien de dalende spaarquote en de hoog oplopende schulden in de Verenigde Staten. Er was dus een hervorming nodig, niet alleen om de koopkracht van de Amerikaan op peil te houden maar vooral ook om de investeringen aan te wakkeren. "Het is nog afwachten hoeveel de hervorming de Amerikaanse economie uiteindelijk zal opleveren. Ten eerste zijn nog veel details niet bekend. En ten tweede zitten er tegenstrijdigheden in het beleid van Trump. De beperkingen op migratie bijvoorbeeld kunnen omgekeerd op de economie wegen." JUVYNS: "Belastingen zijn natuurlijk maar één element in een investeringsbeslissing. En er zijn nog andere oorzaken waarom de investeringen wereldwijd zo laag waren de voorbije jaren, want zelfs in landen met lage belastingen liggen de investeringen laag. Het is ook zaak verder te kijken dan de aanslagvoet. Er zijn in een fiscaal systeem ook andere hervormingen mogelijk om de investeringen aan te moedigen." JUVYNS: "Voorlopig is er zeker nog geen sprake van oververhitting. Er is wel bijna een volledige tewerkstelling, maar nog geen looninflatie. Al wordt het stilaan opletten voor inflatie nu de economie haar achterstand van de voorbije jaren aan het inhalen is en de olieprijs stijgt. "Kijk, er zal zeker weer een recessie komen. Maar dat proces zal niet versnellen omdat de belastingen verlaagd zijn. Als de economie nog bijkomend groeit, is dat wel ten koste van de toekomst. De verlaging is immers niet volledig gefinancierd, en die extra schuld zal ooit moeten worden betaald. Op zich kunnen de Verenigde Staten zich wel wat extra schuld permitteren, maar die schuift door naar toekomstige generaties." JUVYNS: "Op korte en middellange termijn is de belegger de grote winnaar. Zelfs als de groei niet aantrekt, zullen de bedrijven door de lagere belastingfactuur meer winst overhouden. Ze zullen dus meer cash overhouden om aan andere zaken uit te geven. Dat kunnen meer investeringen zijn. Maar ook meer dividenden of inkopen van eigen aandelen zijn mogelijk. Het effect van deze hervorming op de economie zal dus vooral afhangen van hoeveel van die extra middelen naar investeringen gaan."