De waarschuwingen over de problemen bij de studentenleningen zijn nog niet verstomd, of de volgende serie waarschuwingen dient zich al aan. Ditmaal zijn er problemen gesitueerd in de sector van de autokredieten, waar blijkbaar ook leningen zijn toegestaan aan mensen die zich dat niet konden veroorloven.

Een fenomeen dat destijds ook de oorzaak is geweest van de subprime crisis in de vastgoedmarkt. Het aantal wagens dat wegens wanbetaling in beslag werd genomen, is tijdens het tweede kwartaal met meer dan 70% gestegen. De kredietverstrekkers zullen in de toekomst minder makkelijk nog een krediet toestaan en dat kan de markt gaan afremmen.

De waarschuwingen over de problemen bij de studentenleningen zijn nog niet verstomd, of de volgende serie waarschuwingen dient zich al aan. Ditmaal zijn er problemen gesitueerd in de sector van de autokredieten, waar blijkbaar ook leningen zijn toegestaan aan mensen die zich dat niet konden veroorloven. Een fenomeen dat destijds ook de oorzaak is geweest van de subprime crisis in de vastgoedmarkt. Het aantal wagens dat wegens wanbetaling in beslag werd genomen, is tijdens het tweede kwartaal met meer dan 70% gestegen. De kredietverstrekkers zullen in de toekomst minder makkelijk nog een krediet toestaan en dat kan de markt gaan afremmen.