Deutsche Bank

BELGAIMAGE
© BELGAIMAGE

De inkomsten die door de zakenbankactiviteiten gegenereerd worden (algemeen gesproken en zonder rekening te houden met de regelgeving op het vlak van de eigen vermogenvereisten), zijn onderhevig aan de volgende drie variabelen : de volatiliteit / de volumes / en de richting van de markten (= het vertrouwen van beleggers). Wanneer we deze 3 grote variabelen onder de loep nemen, kunnen we de operationele prestaties van de zakenbankactiviteiten inschatten en hieruit afleiden dat deze activiteiten in de volgende maanden op peil zouden moeten blijven. De nieuwe CEO Mr. Cryan (ex-CFO van UBS) en het nieuwe Strategische plan 2020 zijn ook positieve factoren voor het aandeel. We schatten de onderwaardering op 12%.

Société Générale

Na een grondig overzicht van de verschillende activiteiten van SG onthouden we dat : de gepubliceerde resultaten over Q2/H1 boven de verwachtingen lagen / de resultaten in overeenstemming zijn met het Strategisch Plan 2014-2016 / de waargenomen tendensen in de verschillende activiteiten van SG volledig overeenstemmen met de macro-economische omgeving waarin we ons vandaag bevinden.

Op het vlak van de technische ratios wijst alles in een positieve richting : een daling van de kosten van risico's (=> gunstige impact op de nettowinst) en de cost/income ratio daalt (=> verbetering van de operationele rendabiliteit). Op waarderingsvlak ramen we het herwaarderingspotentieel op 12%.

Atos

Na de overnames van Bull en Xerox IT in 2014 heeft Atos zich enerzijds versterkt in Cloud activiteiten (marktleider in West-Europa), high performance servers en cyberveiligheid en anderzijds verkreeg de groep een betere marktpositie in de VSA (een sterk groeiende markt). Het management verwacht een versnelling van de groei naar het jaareinde toe. Op waarderingsvlak ligt de theoretische intrinsieke waarde op 83 EUR ofwel een onderwaardering van 18% t .o.v. de huidige koersen. Tenslotte vermelden we nog dat de gunstige winstperspectieven ervoor gezorgd hebben dat het aandeel de afgelopen zomer beter kon standhouden dat de Europese beursindices.

Tubize

In het eerste halfjaar waren de resultaten van UCB beter dan wat de analisten hadden verwacht : de 3 sterproducten van de groep (Cimzia, Vimpat et Neupro) kenden een omzetgroei die de verwachtingen overtroffen : resp. +3%, +12% en +10%. Vermits de korting van de holding Tubize aanzienlijk is, verkiezen we een belegging in het aandeel Tubize.

Sanofi

reuters
© reuters

In de sector van de gezondheidszorg en geneesmiddelen zijn de commerciële resultaten zeker op de afspraak en het zou ons niet verbazen mochten de prognoses van de verschillende spelers in deze sector naar het jaareinde opwaarts herzien worden.

Vermits Sanofi meer dan 35% van de omzet uit de VSA haalt, zorgt de daling van de euro t.o.v. de dollar voor een versnelling van de winst per aandeel. N.a.v. onze laatste sectoranalyse (09/07/2015) maakt het Diabetessegment (30% van de EBITDA van Sanofi) deel uit van van die segmenten "die in de nabije toekomst een bron van groei zullen zijn". De waarderingsoefening komt tot het besluit dat Sanofi nog een goedkoop aandeel is : de onderwaardering bedraagt op dit ogenblik ongeveer 15% t.o.v. de theoretische intrinsieke waarde.

De inkomsten die door de zakenbankactiviteiten gegenereerd worden (algemeen gesproken en zonder rekening te houden met de regelgeving op het vlak van de eigen vermogenvereisten), zijn onderhevig aan de volgende drie variabelen : de volatiliteit / de volumes / en de richting van de markten (= het vertrouwen van beleggers). Wanneer we deze 3 grote variabelen onder de loep nemen, kunnen we de operationele prestaties van de zakenbankactiviteiten inschatten en hieruit afleiden dat deze activiteiten in de volgende maanden op peil zouden moeten blijven. De nieuwe CEO Mr. Cryan (ex-CFO van UBS) en het nieuwe Strategische plan 2020 zijn ook positieve factoren voor het aandeel. We schatten de onderwaardering op 12%.Na een grondig overzicht van de verschillende activiteiten van SG onthouden we dat : de gepubliceerde resultaten over Q2/H1 boven de verwachtingen lagen / de resultaten in overeenstemming zijn met het Strategisch Plan 2014-2016 / de waargenomen tendensen in de verschillende activiteiten van SG volledig overeenstemmen met de macro-economische omgeving waarin we ons vandaag bevinden. Op het vlak van de technische ratios wijst alles in een positieve richting : een daling van de kosten van risico's (=> gunstige impact op de nettowinst) en de cost/income ratio daalt (=> verbetering van de operationele rendabiliteit). Op waarderingsvlak ramen we het herwaarderingspotentieel op 12%.Na de overnames van Bull en Xerox IT in 2014 heeft Atos zich enerzijds versterkt in Cloud activiteiten (marktleider in West-Europa), high performance servers en cyberveiligheid en anderzijds verkreeg de groep een betere marktpositie in de VSA (een sterk groeiende markt). Het management verwacht een versnelling van de groei naar het jaareinde toe. Op waarderingsvlak ligt de theoretische intrinsieke waarde op 83 EUR ofwel een onderwaardering van 18% t .o.v. de huidige koersen. Tenslotte vermelden we nog dat de gunstige winstperspectieven ervoor gezorgd hebben dat het aandeel de afgelopen zomer beter kon standhouden dat de Europese beursindices. In het eerste halfjaar waren de resultaten van UCB beter dan wat de analisten hadden verwacht : de 3 sterproducten van de groep (Cimzia, Vimpat et Neupro) kenden een omzetgroei die de verwachtingen overtroffen : resp. +3%, +12% en +10%. Vermits de korting van de holding Tubize aanzienlijk is, verkiezen we een belegging in het aandeel Tubize. In de sector van de gezondheidszorg en geneesmiddelen zijn de commerciële resultaten zeker op de afspraak en het zou ons niet verbazen mochten de prognoses van de verschillende spelers in deze sector naar het jaareinde opwaarts herzien worden. Vermits Sanofi meer dan 35% van de omzet uit de VSA haalt, zorgt de daling van de euro t.o.v. de dollar voor een versnelling van de winst per aandeel. N.a.v. onze laatste sectoranalyse (09/07/2015) maakt het Diabetessegment (30% van de EBITDA van Sanofi) deel uit van van die segmenten "die in de nabije toekomst een bron van groei zullen zijn". De waarderingsoefening komt tot het besluit dat Sanofi nog een goedkoop aandeel is : de onderwaardering bedraagt op dit ogenblik ongeveer 15% t.o.v. de theoretische intrinsieke waarde.