We hebben al enkele keren aangegeven dat het dit en de komende jaren voor alle beleggers belangrijk is de rente-evolutie in de gaten te houden. Want de stijging van haast alle financiële activa de afgelopen jaren is in mindere of meerdere mate het gevolg van de uiterst soepele monetaire politiek van de centrale banken, die de rente kunstmatig laag hebben gehouden en zo de prijzen van de meeste activa gevoelig hebben opgedreven.
...