Danone liet over het eerste kwartaal een organische groei van de omzet met 2,20% optekenen. Dit percentage lag ongeveer in lijn van de verwachtingen, want de consensus ging uit van een groei met 2,30%. CIC Securities had een groei met 2,20% vooropgesteld.

De omzet werd negatief beïnvloed door valutakoersen, er sprake van een negatief effect van minus 8,90% op de omzet. De guidance ligt in lijn met die van Nestlé, of een organische groei met 5%. CIC Securities handhaaft voor het aandeel Danone een advies houden. Danone noteert iets lager op de cijfers

Danone liet over het eerste kwartaal een organische groei van de omzet met 2,20% optekenen. Dit percentage lag ongeveer in lijn van de verwachtingen, want de consensus ging uit van een groei met 2,30%. CIC Securities had een groei met 2,20% vooropgesteld. De omzet werd negatief beïnvloed door valutakoersen, er sprake van een negatief effect van minus 8,90% op de omzet. De guidance ligt in lijn met die van Nestlé, of een organische groei met 5%. CIC Securities handhaaft voor het aandeel Danone een advies houden. Danone noteert iets lager op de cijfers