Danny Wittenberg (Bank Puilaetco): "De argumenten om langs de zijlijn te staan zijn legio, gaande van de enorme schuldopbouw in de Westerse wereld, de ijzingwekkende besparingsdrift van de Europese landen, de Iraanse geopolitieke spelletjes en hun impact op de olieprijzen, het quasi faillissement van Griekenland en de impact op de cohesie binnen de Eurozone, enz...enz. Tegenover al deze gewettigde excuses, staan echter de grootste Centrale Banken ter wereld die bijna overal gratis geld in het financieel systeem pompen, met historisch lage rentevoeten als gevolg. En hoewel deze monetaire ingrepen de structurele problemen niet kunnen oplossen, kopen ze wel tijd (alweer). Tijd die nodig is om het vertrouwen in de banken en de overheden, en de ekonomie in het algemeen, te herstellen. Het risiko op het blazen van nieuwe zeepbellen is niet nihil, maar het "mort subite" alternatief rechtvaardigt de koers. Over enkele jaren zullen we heel waarschijnlijk moeten afkicken van zoveel doping, maar dat is een zorg voor later."

Danny Wittenberg (Bank Puilaetco): "De argumenten om langs de zijlijn te staan zijn legio, gaande van de enorme schuldopbouw in de Westerse wereld, de ijzingwekkende besparingsdrift van de Europese landen, de Iraanse geopolitieke spelletjes en hun impact op de olieprijzen, het quasi faillissement van Griekenland en de impact op de cohesie binnen de Eurozone, enz...enz. Tegenover al deze gewettigde excuses, staan echter de grootste Centrale Banken ter wereld die bijna overal gratis geld in het financieel systeem pompen, met historisch lage rentevoeten als gevolg. En hoewel deze monetaire ingrepen de structurele problemen niet kunnen oplossen, kopen ze wel tijd (alweer). Tijd die nodig is om het vertrouwen in de banken en de overheden, en de ekonomie in het algemeen, te herstellen. Het risiko op het blazen van nieuwe zeepbellen is niet nihil, maar het "mort subite" alternatief rechtvaardigt de koers. Over enkele jaren zullen we heel waarschijnlijk moeten afkicken van zoveel doping, maar dat is een zorg voor later."