Vooral Europa lager

Het is en blijft opmerkelijk dat de Europese aandelenmarkten veel meer terrein dienden prijs te geven dan de Amerikaanse. Zelfs ruim het dubbele. Dat is opmerkelijk in een dubbel opzicht. Ten eerste omdat Europese strategen en analisten het er al enkele jaren over eens zijn dat de Europese beurzen meer stijgingspotentieel hebben dan de duurdere Amerikaanse aandelenmarkt. Maar ook dit jaar lijkt d...

Het is en blijft opmerkelijk dat de Europese aandelenmarkten veel meer terrein dienden prijs te geven dan de Amerikaanse. Zelfs ruim het dubbele. Dat is opmerkelijk in een dubbel opzicht. Ten eerste omdat Europese strategen en analisten het er al enkele jaren over eens zijn dat de Europese beurzen meer stijgingspotentieel hebben dan de duurdere Amerikaanse aandelenmarkt. Maar ook dit jaar lijkt daar niets van in huis te komen. De klim op Wall Street bedraagt sinds het jaarbegin ongeveer het dubbele van het Europese gemiddelde.Daarnaast neemt het enthousiasme over de Europese economieën bij strategen en economen almaar toe. Sommige instellingen gewagen zelfs al van een aantal 'gouden jaren' nadat de Europese Commissie onlangs een economische groei van 2,2 procent voor de Europese Unie voor dit jaar vooropstelde. Dat is het hoogste groeicijfer sinds de uitbraak van de bankencrisis en de Grote Recessie.Het is bovendien een stuk meer dan de 1,7 procent die in mei was gepronostikeerd. Volgens heel wat economen gaat het niet om een tijdelijke opstoot, maar is het een begin van meer. Hun betoog is dat dit groeicijfer dankzij een lage tot matige inflatie en een aanhoudend lage rente nog jaren kan worden volgehouden. Het is alleen jammer voor Europese aandelenbeleggers dat het betere economische nieuws zich na de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen eerder heeft vertaald in een stijgende euro dan in stijgende Europese beursindices. We blijven herhalen dat we ondanks historisch bovengemiddelde waarderingen nog niet toe zijn aan de gevreesde crash. Daarvoor moeten we duidelijk een stijgende rentetendens zien en die ontbreekt nog. We zijn begonnen aan een gezonde terugval, geen crash. Zo kunt u de komende weken uitkijken naar Belgische kwaliteitswaarden die onlangs al behoorlijk onder druk hebben gestaan. Enkele voorbeelden zijn AB InBev, Lotus Bakeries en Ontex. Die waarden kunt u misschien tussentijds tegen een aantrekkelijke prijs oppikken.