In Brussel weet de BEL 20 het verlies te beperken tot iets minder dan een kwart procent. De koers van D'Ieteren opende op de gisterenavond gepubliceerde cijfers aanvankelijk licht in het rood, maar momenteel is het verlies verder opgelopen. In het spoor van Crédit Agricole moet ook de koers van KBC terrein prijsgeven.

Johan Thijs, CEO van KBC gaf gisteren volgende toelichting op de cijfers:

"Het derde kwartaal werd voor KBC gekenmerkt door een goed bedrijfsresultaat, een aanzienlijke afbouw van onze risicoblootstelling en een verdere versterking van onze kapitaal- en liquiditeitspositie.

We behaalden een onderliggende nettowinst van 406 miljoen euro. Dit kwartaal groeiden de bedrijfsopbrengsten met 10% op vergelijkbare basis. Dat was te danken aan de goede commerciële performance van ons strategische bankverzekeringsmodel in onze thuismarkten België en Centraal- en Oost-Europa. De nettorente-inkomsten bleven krimpen. Dat was voornamelijk toe te schrijven aan de lagere inkomsten uit asset-liability management en de deconsolidatie van een aantal bedrijven. De kredieten en deposito's bleven in onze kernmarkten aan een goed tempo groeien. De provisie-inkomsten namen toe en de commerciële verzekeringsresultaten bleven goed. Het kwartaal werd ook gekenmerkt door een uitstekende lage gecombineerde ratio en licht gestegen waardeverminderingen op kredieten. Die waardeverminderingen hadden vooral betrekking op Ierland.

We hebben bovendien de desinvesteringen van KBL epb, Zagiel en KBC Lease Deutschland afgerond. Tevens verkleinden we onze blootstelling aan overheidsobligaties van Zuid-Europese landen en verminderde de winstvolatiliteit door onze CDO-posities verder af te bouwen. Op die manier hebben we het risicoprofiel van ons bedrijf verder verlaagd.

We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie, met een loan-to-depositratio van 82% eind september. De financieringsbehoefte voor 2012 is volledig gedekt en we zijn van plan in de nabije toekomst covered bonds uit te geven. Aan het begin van het vierde kwartaal plaatsten we met succes voor 350 miljoen euro eigen aandelen in de markt, wat onze solvabiliteitsratio's nog verder versterkte. Onze Tier 1-kapitaalratio is verder gestegen en bedroeg in het derde kwartaal van 2012 15,3%. Pro forma bedraagt die ratio 16,8% als ook rekening gehouden wordt met de verkoop van Kredyt Bank, die al ondertekend werd maar nog niet afgerond, en de verkoop van eigen aandelen. Onze geschatte common equity ratio volgens Basel III per einde 2013 bedraagt 10,2% (fully loaded).

Het blijft onze ambitie om 4,67 miljard euro staatssteun (vóór premies) terug te betalen tegen eind 2013, zoals is vastgelegd in het Europese plan. We werken er aan om een groot deel daarvan terug te betalen vóór eind 2012.

Begin oktober maakten we de aangepaste groepsstrategie bekend voor 2013 en verder. Daarmee willen we wendbaarder en efficiënter en dus competitiever worden. Zo passen we ons niet alleen aan de veranderende houding van onze cliënten aan maar komen we ook tegemoet aan de terechte verwachtingen van de hele samenleving. En dat zal onze cliënten, onze werknemers, onze aandeelhouders en de andere stakeholders ten goede komen."

In Brussel weet de BEL 20 het verlies te beperken tot iets minder dan een kwart procent. De koers van D'Ieteren opende op de gisterenavond gepubliceerde cijfers aanvankelijk licht in het rood, maar momenteel is het verlies verder opgelopen. In het spoor van Crédit Agricole moet ook de koers van KBC terrein prijsgeven.Johan Thijs, CEO van KBC gaf gisteren volgende toelichting op de cijfers: "Het derde kwartaal werd voor KBC gekenmerkt door een goed bedrijfsresultaat, een aanzienlijke afbouw van onze risicoblootstelling en een verdere versterking van onze kapitaal- en liquiditeitspositie. We behaalden een onderliggende nettowinst van 406 miljoen euro. Dit kwartaal groeiden de bedrijfsopbrengsten met 10% op vergelijkbare basis. Dat was te danken aan de goede commerciële performance van ons strategische bankverzekeringsmodel in onze thuismarkten België en Centraal- en Oost-Europa. De nettorente-inkomsten bleven krimpen. Dat was voornamelijk toe te schrijven aan de lagere inkomsten uit asset-liability management en de deconsolidatie van een aantal bedrijven. De kredieten en deposito's bleven in onze kernmarkten aan een goed tempo groeien. De provisie-inkomsten namen toe en de commerciële verzekeringsresultaten bleven goed. Het kwartaal werd ook gekenmerkt door een uitstekende lage gecombineerde ratio en licht gestegen waardeverminderingen op kredieten. Die waardeverminderingen hadden vooral betrekking op Ierland. We hebben bovendien de desinvesteringen van KBL epb, Zagiel en KBC Lease Deutschland afgerond. Tevens verkleinden we onze blootstelling aan overheidsobligaties van Zuid-Europese landen en verminderde de winstvolatiliteit door onze CDO-posities verder af te bouwen. Op die manier hebben we het risicoprofiel van ons bedrijf verder verlaagd. We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie, met een loan-to-depositratio van 82% eind september. De financieringsbehoefte voor 2012 is volledig gedekt en we zijn van plan in de nabije toekomst covered bonds uit te geven. Aan het begin van het vierde kwartaal plaatsten we met succes voor 350 miljoen euro eigen aandelen in de markt, wat onze solvabiliteitsratio's nog verder versterkte. Onze Tier 1-kapitaalratio is verder gestegen en bedroeg in het derde kwartaal van 2012 15,3%. Pro forma bedraagt die ratio 16,8% als ook rekening gehouden wordt met de verkoop van Kredyt Bank, die al ondertekend werd maar nog niet afgerond, en de verkoop van eigen aandelen. Onze geschatte common equity ratio volgens Basel III per einde 2013 bedraagt 10,2% (fully loaded). Het blijft onze ambitie om 4,67 miljard euro staatssteun (vóór premies) terug te betalen tegen eind 2013, zoals is vastgelegd in het Europese plan. We werken er aan om een groot deel daarvan terug te betalen vóór eind 2012. Begin oktober maakten we de aangepaste groepsstrategie bekend voor 2013 en verder. Daarmee willen we wendbaarder en efficiënter en dus competitiever worden. Zo passen we ons niet alleen aan de veranderende houding van onze cliënten aan maar komen we ook tegemoet aan de terechte verwachtingen van de hele samenleving. En dat zal onze cliënten, onze werknemers, onze aandeelhouders en de andere stakeholders ten goede komen."