Medio 2011 was er volgens professor Stefan Duchateau slechts een extreme minderheid die nog enige toekomstkansen toedichten aan het europroject. Het merendeel van de analisten gaf geen knip meer voor het voortbestaan van de muntunie en lieten dan ook geen kans onbenut hun negativisme te spuien.

Vrije meningsuiting is natuurlijk een basisrecht, maar als je hier dan toch massaal gebruik van wenst te maken, dan heb je ook de plicht ook een grondige analyse te maken, zeker indien je weet dat je mening zal gevolgd worden door -in casu- grote horden van Vlaams beleggers.

Maar de oppervlakkigheid van de analyse stond in schril contrast met de gretigheid waarmee de negatieve scenario's hun weg vonden in de populistische pers.

Dit werd nog kracht bijgezet door de weinig genuanceerde houding van een aantal vooringenomen Duitse opiniemakers en interventies van columnschrijvers, die vooral zichzelf wensten te profileren eerder dan een onderbouwde conclusie naar voor te schuiven. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Medio 2011 was er volgens professor Stefan Duchateau slechts een extreme minderheid die nog enige toekomstkansen toedichten aan het europroject. Het merendeel van de analisten gaf geen knip meer voor het voortbestaan van de muntunie en lieten dan ook geen kans onbenut hun negativisme te spuien. Vrije meningsuiting is natuurlijk een basisrecht, maar als je hier dan toch massaal gebruik van wenst te maken, dan heb je ook de plicht ook een grondige analyse te maken, zeker indien je weet dat je mening zal gevolgd worden door -in casu- grote horden van Vlaams beleggers. Maar de oppervlakkigheid van de analyse stond in schril contrast met de gretigheid waarmee de negatieve scenario's hun weg vonden in de populistische pers. Dit werd nog kracht bijgezet door de weinig genuanceerde houding van een aantal vooringenomen Duitse opiniemakers en interventies van columnschrijvers, die vooral zichzelf wensten te profileren eerder dan een onderbouwde conclusie naar voor te schuiven. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.