De inschrijvingsprijs is 15 pence per nieuw aandeel. In combinatie met deze kapitaalverhoging heeft Avis Europe ook ingestemd op een nieuwe revolving bankkrediet van EUR 375 miljoen voor een looptijd van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar naar oordeel van de leners. Deze vervangt het huidig krediet die in februari 2011 vervalt.

De combinatie van de voorgestelde kapitaalverhoging en het nieuwe bankkrediet zal leiden tot een versterkte balans, een aanzienlijke vermindering van de leningen van Avis Europe, een betere spreiding van de vervaldagen en betere kredietratios.

Avis Europe verkrijgt hiermee een meer robuuste kapitaalstructuur. Ze zal ook over de middelen beschikken om in haar traditionele markten voordeel te halen uit groeiopportuniteiten wanneer de economische condities gestabiliseerd zullen zijn, de uitbreiding voort te zetten in opkomende markten die sneller groeien, en te investeren in nieuwe mobiliteitsoplossingen.

D'Ieteren, meerderheidsaandeelhouder dat 59,6% van het aandelenkapitaal van Avis Europe bezit, heeft onherroepelijk beslist om al zijn rechten uit te oefenen in deze kapitaalverhoging (d.w.z. voor ongeveer EUR 110 miljoen).

Avis Europe heeft de flexibiliteit van zijn business model en zijn veerkracht in een vijandige omgeving in 2009 schitterend aangetoond.

Het courant resultaat vóór belastingen bleef inderdaad nagenoeg stabiel in vergelijking met 2008, en de netto schuld werd met een indrukwekkend EUR 375 miljoen verlaagd. De verbeterende globale inkomstentrend in 2010 is bemoedigend.

Door zich te binden aan deze kapitaalverhoging, toont D'Ieteren zijn vertrouwen aan in de teams van Avis Europe, en geeft hen de middelen om uit de toekomstige opportuniteiten voordeel te halen.

De inschrijvingsprijs is 15 pence per nieuw aandeel. In combinatie met deze kapitaalverhoging heeft Avis Europe ook ingestemd op een nieuwe revolving bankkrediet van EUR 375 miljoen voor een looptijd van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar naar oordeel van de leners. Deze vervangt het huidig krediet die in februari 2011 vervalt. De combinatie van de voorgestelde kapitaalverhoging en het nieuwe bankkrediet zal leiden tot een versterkte balans, een aanzienlijke vermindering van de leningen van Avis Europe, een betere spreiding van de vervaldagen en betere kredietratios. Avis Europe verkrijgt hiermee een meer robuuste kapitaalstructuur. Ze zal ook over de middelen beschikken om in haar traditionele markten voordeel te halen uit groeiopportuniteiten wanneer de economische condities gestabiliseerd zullen zijn, de uitbreiding voort te zetten in opkomende markten die sneller groeien, en te investeren in nieuwe mobiliteitsoplossingen. D'Ieteren, meerderheidsaandeelhouder dat 59,6% van het aandelenkapitaal van Avis Europe bezit, heeft onherroepelijk beslist om al zijn rechten uit te oefenen in deze kapitaalverhoging (d.w.z. voor ongeveer EUR 110 miljoen). Avis Europe heeft de flexibiliteit van zijn business model en zijn veerkracht in een vijandige omgeving in 2009 schitterend aangetoond. Het courant resultaat vóór belastingen bleef inderdaad nagenoeg stabiel in vergelijking met 2008, en de netto schuld werd met een indrukwekkend EUR 375 miljoen verlaagd. De verbeterende globale inkomstentrend in 2010 is bemoedigend. Door zich te binden aan deze kapitaalverhoging, toont D'Ieteren zijn vertrouwen aan in de teams van Avis Europe, en geeft hen de middelen om uit de toekomstige opportuniteiten voordeel te halen.