Deze operaties volgen de recente overname van de concessies van de groepen Joly en Beerens, die ook gevestigd zijn op de as Mechelen-Antwerpen, en benadrukken de wil van D'Ieteren Auto om optimaal voordeel te trekken uit het potentieel van deze regio door zich aan te sluiten bij goed presterende en gemotiveerde zelfstandige partners-concessiehouders die verder zullen instaan voor het operationele beheer van de activiteiten, en tegelijkertijd de vestigingen veilig te stellen.

Het activiteitsvolume dat in deze regio wordt gerealiseerd, is aanzienlijk - vooral op de fleet-markt.

Deze operaties volgen de recente overname van de concessies van de groepen Joly en Beerens, die ook gevestigd zijn op de as Mechelen-Antwerpen, en benadrukken de wil van D'Ieteren Auto om optimaal voordeel te trekken uit het potentieel van deze regio door zich aan te sluiten bij goed presterende en gemotiveerde zelfstandige partners-concessiehouders die verder zullen instaan voor het operationele beheer van de activiteiten, en tegelijkertijd de vestigingen veilig te stellen. Het activiteitsvolume dat in deze regio wordt gerealiseerd, is aanzienlijk - vooral op de fleet-markt.