Rekening houdend met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten van de Groep - wetend dat de zichtbaarheid in verband met de economie lager is dan gewoonlijk - en behalve onverwachte gebeurtenissen, zou het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, zoals eerder aangekondigd, een daling moeten kennen van ongeveer 15% in vergelijking met 2008, bij constante consolidatieperimeter.

Rekening houdend met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten van de Groep - wetend dat de zichtbaarheid in verband met de economie lager is dan gewoonlijk - en behalve onverwachte gebeurtenissen, zou het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, zoals eerder aangekondigd, een daling moeten kennen van ongeveer 15% in vergelijking met 2008, bij constante consolidatieperimeter.