De Raad van bestuur heeft beslist een bijzonder waardeverminderingsverlies van EUR 85 miljoen na belastingen, groepsaandeel, in de geconsolideerde rekeningen van D'Ieteren, overeenkomstig de IAS-norm 36, op te nemen, en een waardevermindering van EUR 48 miljoen in de niet-geconsolideerde rekeningen van D'Ieteren.

Op 30 juni 2008 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen, groepsaandeel, van D'Ieteren EUR 985 miljoen en het niet-geconsolideerde eigen vermogen EUR 794 miljoen op 31 december 2007.

Dit bijzondere waardeverminderingsverlies, een niet-geldelijke kost, heeft geen impact op de financiering van de Groep noch op het tegemoet komen van de financiële verplichtingen (ratio).

Er is geen verandering aan de voorheen bekendgemaakte vooruitzichten voor de resultaten van 2008, die, zoals voorzien, op 6 maart gepubliceerd zullen worden.

De Raad van bestuur heeft beslist een bijzonder waardeverminderingsverlies van EUR 85 miljoen na belastingen, groepsaandeel, in de geconsolideerde rekeningen van D'Ieteren, overeenkomstig de IAS-norm 36, op te nemen, en een waardevermindering van EUR 48 miljoen in de niet-geconsolideerde rekeningen van D'Ieteren. Op 30 juni 2008 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen, groepsaandeel, van D'Ieteren EUR 985 miljoen en het niet-geconsolideerde eigen vermogen EUR 794 miljoen op 31 december 2007.Dit bijzondere waardeverminderingsverlies, een niet-geldelijke kost, heeft geen impact op de financiering van de Groep noch op het tegemoet komen van de financiële verplichtingen (ratio). Er is geen verandering aan de voorheen bekendgemaakte vooruitzichten voor de resultaten van 2008, die, zoals voorzien, op 6 maart gepubliceerd zullen worden.