• Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 191,7 miljoen, een daling met amper 1,3% in vergelijking met het recordjaar 2007
- Autodistributie en Corporate activiteiten: EUR 60,6 miljoen, een daling met 18,9% in
vergelijking met het recordjaar 2007. De bijdrage van de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen werd meer dan gecompenseerd door de stijging van de marketingkosten en door verliezen op de wederverkopen van tweedehandse voertuigen van minder dan één jaar oud
- Voertuigbeglazing: EUR 108,6 miljoen, een stijging met 11,3%, voornamelijk door een aanhoudende organische groei, ondanks de verslechtering van de economie en een lager aantal afgelegde kilometers
- Autoverhuur: EUR 22,5 miljoen, een stijging met 2,3%; goede weerstand in 2008 ondanks een verslechterende economische omgeving

• Groepsaandeel in het resultaat van de periode1: EUR 32,2 miljoen (2007: EUR 127,7 miljoen) na één niet-geldelijk bijzonder waardeverminderingsverlies op de investering in Avis Europe

• Stabiel voorgesteld bruto dividend van EUR 3,00 per aandeel

• Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 191,7 miljoen, een daling met amper 1,3% in vergelijking met het recordjaar 2007 - Autodistributie en Corporate activiteiten: EUR 60,6 miljoen, een daling met 18,9% in vergelijking met het recordjaar 2007. De bijdrage van de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen werd meer dan gecompenseerd door de stijging van de marketingkosten en door verliezen op de wederverkopen van tweedehandse voertuigen van minder dan één jaar oud - Voertuigbeglazing: EUR 108,6 miljoen, een stijging met 11,3%, voornamelijk door een aanhoudende organische groei, ondanks de verslechtering van de economie en een lager aantal afgelegde kilometers - Autoverhuur: EUR 22,5 miljoen, een stijging met 2,3%; goede weerstand in 2008 ondanks een verslechterende economische omgeving• Groepsaandeel in het resultaat van de periode1: EUR 32,2 miljoen (2007: EUR 127,7 miljoen) na één niet-geldelijk bijzonder waardeverminderingsverlies op de investering in Avis Europe• Stabiel voorgesteld bruto dividend van EUR 3,00 per aandeel