Het eiland heeft echter op de eerste plaats behoefte aan ingrijpende hervormingen. Alleen dergelijke hervormingen kunnen de problemen oplossen waar Cyprus mee wordt geconfronteerd. Cash alleen zal in het geval van Cyprus slechts op korte termijn soelaas brengen.

Weidmann waarschuwde dat de bereidheid om dergelijke structurele hervormingen door te voeren in Europa aan het slinken was.

Hij verwees in dat verband naar Italië, dat momenteel op de automatische piloot vliegt, maar uiteindelijk meer maatregelen zal moeten doorvoeren zodra er een nieuwe regering in het zadel zit.

Het eiland heeft echter op de eerste plaats behoefte aan ingrijpende hervormingen. Alleen dergelijke hervormingen kunnen de problemen oplossen waar Cyprus mee wordt geconfronteerd. Cash alleen zal in het geval van Cyprus slechts op korte termijn soelaas brengen. Weidmann waarschuwde dat de bereidheid om dergelijke structurele hervormingen door te voeren in Europa aan het slinken was. Hij verwees in dat verband naar Italië, dat momenteel op de automatische piloot vliegt, maar uiteindelijk meer maatregelen zal moeten doorvoeren zodra er een nieuwe regering in het zadel zit.