• Cyprus op weg naar euro-exit: met vandaag al een sterk toegenomen anti-euro sentiment, een paar jaar van economische depressie zal dat alleen maar versterken. Op een bepaald moment zal de bevolking de economische miserie beu zijn en opteren voor het alternatief voor de euro, een exit. Met kapitaalcontroles, geen toegang tot externe financiering, een zware klap voor de spaarders en een zware herstructurering kent Cyprus trouwens vandaag al heel wat van de negatieve gevolgen die gepaard zouden gaan met een devaluatie, zonder het voordeel ervan.

• Voor Europa: Van Craeynest vreest dat de Griekse verkiezingen een jaar geleden, de Italiaanse situatie, en nu Cyprus symptomen zijn van hoe de euro geleidelijk ontrafelt. Een monetaire unie kan enkel werken als het ook een verregaande vorm van economische, fiscale en politieke unie is, en dat is duidelijk niet aan het lukken.

Integendeel, naarmate de economische problemen aanhouden, neemt de kans toe dat de politieke situatie verder verslechtert en dat in bepaalde landen echt nagedacht wordt over de alternatieven. De ECB kan de boel nog geruime tijd overeind houden, maar heeft geen impact op lokale kiezers, die zich uiteindelijk allicht meer en meer tegen de euro zullen keren.

• Cyprus op weg naar euro-exit: met vandaag al een sterk toegenomen anti-euro sentiment, een paar jaar van economische depressie zal dat alleen maar versterken. Op een bepaald moment zal de bevolking de economische miserie beu zijn en opteren voor het alternatief voor de euro, een exit. Met kapitaalcontroles, geen toegang tot externe financiering, een zware klap voor de spaarders en een zware herstructurering kent Cyprus trouwens vandaag al heel wat van de negatieve gevolgen die gepaard zouden gaan met een devaluatie, zonder het voordeel ervan. • Voor Europa: Van Craeynest vreest dat de Griekse verkiezingen een jaar geleden, de Italiaanse situatie, en nu Cyprus symptomen zijn van hoe de euro geleidelijk ontrafelt. Een monetaire unie kan enkel werken als het ook een verregaande vorm van economische, fiscale en politieke unie is, en dat is duidelijk niet aan het lukken. Integendeel, naarmate de economische problemen aanhouden, neemt de kans toe dat de politieke situatie verder verslechtert en dat in bepaalde landen echt nagedacht wordt over de alternatieven. De ECB kan de boel nog geruime tijd overeind houden, maar heeft geen impact op lokale kiezers, die zich uiteindelijk allicht meer en meer tegen de euro zullen keren.