Het risico bestaat namelijk dat de Cypriotische euro's binnen afzienbare tijd niet meer omgewisseld zullen kunnen worden in Europese euro's.

Komileva maakt zich zorgen over deze evolutie, ze spreekt van een zeer slechte zaak voor de toekomst van de euro. Bovendien verwijst ze naar een rondvraag gedaan door Reuters, waaruit blijkt dat de meeste economen nieuwe brandhaarden in Europa verwachten.

36 van de 48 ondervraagde economen geloven dat er nog meer landen om hulp zullen komen vragen, waarbij op de eerste plaats naar Slovenië en Spanje wordt verwezen. Maar het valt niet uit te sluiten dat nog andere landen vroeg of laat in de problemen zullen raken.

Het risico bestaat namelijk dat de Cypriotische euro's binnen afzienbare tijd niet meer omgewisseld zullen kunnen worden in Europese euro's. Komileva maakt zich zorgen over deze evolutie, ze spreekt van een zeer slechte zaak voor de toekomst van de euro. Bovendien verwijst ze naar een rondvraag gedaan door Reuters, waaruit blijkt dat de meeste economen nieuwe brandhaarden in Europa verwachten. 36 van de 48 ondervraagde economen geloven dat er nog meer landen om hulp zullen komen vragen, waarbij op de eerste plaats naar Slovenië en Spanje wordt verwezen. Maar het valt niet uit te sluiten dat nog andere landen vroeg of laat in de problemen zullen raken.