De opwaartse druk op de rentetarieven valt volgens professor Stefan Duchateau in onze contreien nogal mee, gelet op de zeer bescheiden groeivooruitzichten.

Hierdoor zal het perspectief van een lichte verbetering van de economische activiteit in Europa in positieve zin kunnen doorwegen op de beperkte toename van de rentetarieven.

Er zijn echter nog weinig tastbare en directe aanwijzingen van een noemenswaardig economisch herstel in Europa, behoudens in Duitsland dat in zijn conjunctuurbeeld een volstrekt analoog pad volgt als de VS.

De weinige elementen die wijzen op een potentieel herstel van de totale Eurozone worden afgeleid uit de stabilisatie van de werkloosheid ( weliswaar op een onhoudbaar hoog peil ) en het feit dat de meeste economische indicatoren een licht positieve verrassing inhouden ten opzichte van het verwachte (lage) niveau.

De opwaartse druk op de rentetarieven valt volgens professor Stefan Duchateau in onze contreien nogal mee, gelet op de zeer bescheiden groeivooruitzichten. Hierdoor zal het perspectief van een lichte verbetering van de economische activiteit in Europa in positieve zin kunnen doorwegen op de beperkte toename van de rentetarieven. Er zijn echter nog weinig tastbare en directe aanwijzingen van een noemenswaardig economisch herstel in Europa, behoudens in Duitsland dat in zijn conjunctuurbeeld een volstrekt analoog pad volgt als de VS. De weinige elementen die wijzen op een potentieel herstel van de totale Eurozone worden afgeleid uit de stabilisatie van de werkloosheid ( weliswaar op een onhoudbaar hoog peil ) en het feit dat de meeste economische indicatoren een licht positieve verrassing inhouden ten opzichte van het verwachte (lage) niveau.