Het marktvertrouwen is op dit moment uitzonderlijk laag. Het ordervolume in de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier op rollen is met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nadat in 2012 ook al sprake was van een sterke teruggang.

Ondanks het negatieve marktsentiment kon CVG haar productiecapaciteit volledig benutten. De product mix lag in de eerste maanden van 2013 duidelijk onder het ambitieniveau. De export buiten Europa, die traditioneel met lagere prijzen gepaard gaat, was hoger en de groei van de afzet in focusproducten was lager dan verwacht, en dit heeft de resultaten ongunstig beïnvloed.

Het marktvertrouwen is op dit moment uitzonderlijk laag. Het ordervolume in de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier op rollen is met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nadat in 2012 ook al sprake was van een sterke teruggang. Ondanks het negatieve marktsentiment kon CVG haar productiecapaciteit volledig benutten. De product mix lag in de eerste maanden van 2013 duidelijk onder het ambitieniveau. De export buiten Europa, die traditioneel met lagere prijzen gepaard gaat, was hoger en de groei van de afzet in focusproducten was lager dan verwacht, en dit heeft de resultaten ongunstig beïnvloed.