Het bedrijf wist de schuld aanzienlijk te verminderen tot EUR 511 miljoen. De kasstroom was sterk door lagere investeringen en een verbeterd werkkapitaal.

Het voorgestelde dividend is met EUR 0,70 onveranderd ten opzichte van de bekendmaking van de voorlopige jaarcijfers eind januari.

CSM schreef EUR 165 miljoen af op Bakery Supplies Europe. De reële waarde van Bakery North America en Purac ligt hoger dan de boekwaarde.

CSM maakt goede voortgang met de verkoop van Bakery Supplies, maar trad verder niet in detail. Het vorig jaar in de etalage geplaatste onderdeel behouden, is en blijft een mogelijkheid.

De definitieve resultaten in 2012 lieten geen verrassingen zien. De last van EUR 165 miljoen heeft alleen betrekking op Bakery Supplies Europe en is lager dan wij mogelijk achtten.

Het gebrek aan nieuws over de verkoop van Bakery Supplies stelt teleur. De analisten van ABN Amro handhaven de opinie Houden.

Het bedrijf wist de schuld aanzienlijk te verminderen tot EUR 511 miljoen. De kasstroom was sterk door lagere investeringen en een verbeterd werkkapitaal. Het voorgestelde dividend is met EUR 0,70 onveranderd ten opzichte van de bekendmaking van de voorlopige jaarcijfers eind januari. CSM schreef EUR 165 miljoen af op Bakery Supplies Europe. De reële waarde van Bakery North America en Purac ligt hoger dan de boekwaarde. CSM maakt goede voortgang met de verkoop van Bakery Supplies, maar trad verder niet in detail. Het vorig jaar in de etalage geplaatste onderdeel behouden, is en blijft een mogelijkheid. De definitieve resultaten in 2012 lieten geen verrassingen zien. De last van EUR 165 miljoen heeft alleen betrekking op Bakery Supplies Europe en is lager dan wij mogelijk achtten. Het gebrek aan nieuws over de verkoop van Bakery Supplies stelt teleur. De analisten van ABN Amro handhaven de opinie Houden.