Hoewel de omstandigheden in 2009 onmiskenbaar moeilijk zullen blijven, zullen de resultaten profiteren van nog lopende en reeds afgeronde initiatieven. De balans blijft gezond en het voorgestelde dividend wordt gehandhaafd op € 0,88.

Dit waren de kernpunten voor 2008:
• De netto-omzet steeg met 4,6% tot € 2.599,3 miljoen (2007: € 2.485,6 miljoen). De autonome groei bedroeg 9,7%.
• De EBITA voor bijzondere posten daalde met € 20,6 miljoen (13,4%) tot € 133,1 miljoen. Tegen gelijkblijvende wisselkoersen bedroeg de EBITA € 140,8 miljoen (-8.4%).
• Gestegen grondstofkosten zijn geneutraliseerd door hogere verkoopprijzen en aanvullende kostenbesparingen.
• De gerealiseerde besparingen uit hoofde van het 3-S efficiencyprogramma namen toe tot € 129 miljoen, waardoor de geplande besparingen van € 110 miljoen werden overtroffen.
• Brill weer op koers; reorganisatie in Duitsland toont eerste positieve effecten.
• Nieuwe productie-organisatie van PURAC is met succes ingevoerd. PURAC heeft drie commerciële contracten met afnemers van bioplastics gesloten.
• De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 98,5 miljoen en werd beïnvloed door hoger werkkapitaal. In de tweede helft van 2008 gaf het werkkapitaal een belangrijke verbetering te zien.
• Gezonde balansverhoudingen. Eind 2008 bedroeg de nettoschuldpositie 2,8 x EBITDA en de rentedekking 4,9, ruim binnen de grenzen van de financieringsconvenanten.
• Voorgesteld dividend van € 0,88 per aandeel, 50% in contanten en 50% in aandelen.

Hoewel de omstandigheden in 2009 onmiskenbaar moeilijk zullen blijven, zullen de resultaten profiteren van nog lopende en reeds afgeronde initiatieven. De balans blijft gezond en het voorgestelde dividend wordt gehandhaafd op € 0,88.Dit waren de kernpunten voor 2008: • De netto-omzet steeg met 4,6% tot € 2.599,3 miljoen (2007: € 2.485,6 miljoen). De autonome groei bedroeg 9,7%. • De EBITA voor bijzondere posten daalde met € 20,6 miljoen (13,4%) tot € 133,1 miljoen. Tegen gelijkblijvende wisselkoersen bedroeg de EBITA € 140,8 miljoen (-8.4%). • Gestegen grondstofkosten zijn geneutraliseerd door hogere verkoopprijzen en aanvullende kostenbesparingen. • De gerealiseerde besparingen uit hoofde van het 3-S efficiencyprogramma namen toe tot € 129 miljoen, waardoor de geplande besparingen van € 110 miljoen werden overtroffen. • Brill weer op koers; reorganisatie in Duitsland toont eerste positieve effecten. • Nieuwe productie-organisatie van PURAC is met succes ingevoerd. PURAC heeft drie commerciële contracten met afnemers van bioplastics gesloten. • De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 98,5 miljoen en werd beïnvloed door hoger werkkapitaal. In de tweede helft van 2008 gaf het werkkapitaal een belangrijke verbetering te zien. • Gezonde balansverhoudingen. Eind 2008 bedroeg de nettoschuldpositie 2,8 x EBITDA en de rentedekking 4,9, ruim binnen de grenzen van de financieringsconvenanten. • Voorgesteld dividend van € 0,88 per aandeel, 50% in contanten en 50% in aandelen.