Winstrecessie

Maar ook nog om een andere reden. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar was er op niveau van de Standard&Poor's500-index sprake van een lagere winst. Naar analogie van de macro-economie, waar twee opeenvolgende negatieve kwartalen omschreven worden als een recessie, mogen we dan ook spreken over een winstrecessie voor de grote(re) Amerikaanse ondernemingen. Als u zich zou afvragen waarom de Amerikaanse beursindexen vorig jaar (nipt) in het rood zijn geëindigd, dat hebt u in die winstrecessie de verklaring. Naast uiteraard de anticipatie op een ommekeer in het rentebeleid.
...