Op basis van de huidige inzichten zal de nettowinst uitkomen tussen breakeven en EUR 1 miljoen (exclusief eenmalige posten).

Over het eerste halfjaar van 2012 bedroeg nettowinst EUR 1,8 miljoen.

Dit was een duidelijke resultaatsverbetering ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het tweede halfjaar zal verliesgevend zijn als gevolg van gestegen celstofprijzen en de geplande revisie van de warmtekrachtcentrale. De afzetvolumes blijven op goed niveau, in het bijzonder de verkoop van de recent ontwikkelde producten (NBD).

Marktevolutie

De gebruikelijke flauwte in de orderportefeuille gedurende de zomerperiode was minder uitgesproken dan in voorgaande jaren, de orderinstroom na de vakantieperiode was echter minder sterk dan gewoonlijk het geval is.

De structurele daling in de vraag naar grafisch papier, de economische recessie en onzekerheid over de verdere economische vooruitzichten hebben een ongunstige invloed op het marktsentiment.

In de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier op rollen is het ordervolume tot en met oktober met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks deze ongunstige marktontwikkelingen, is de verwachting dat de afzet van CVG in 2012 zal groeien met 6% ten opzichte van 2011, wat duidelijk beter is dan de markttrend.

Vooral de afzetgroei in recent ontwikkelde producten draagt bij aan de sterke marktperformance van CVG. De onderneming richt zich in sterke mate op de commercialisering van deze producten die betere verkoopmarges opleveren dan de traditionele grafische producten.

Het commercialisatieprogramma ligt goed op schema en de verwachting is dat de afzet van NBD producten in 2012 circa éénderde van de totale afzet zal uitmaken, in lijn met de doelstelling voor dit jaar.

In het derde kwartaal van 2012 heeft CVG haar klantenkring in specialiteitenproducten voor hoge snelheid inktjet printers verder uitgebreid. De afzet in papier voor digitale printtoepassingen laat een stevige groei zien, wat een verdere versterking betekent van CVG's leidende positie in deze markt.

Op basis van de huidige inzichten zal de nettowinst uitkomen tussen breakeven en EUR 1 miljoen (exclusief eenmalige posten). Over het eerste halfjaar van 2012 bedroeg nettowinst EUR 1,8 miljoen. Dit was een duidelijke resultaatsverbetering ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het tweede halfjaar zal verliesgevend zijn als gevolg van gestegen celstofprijzen en de geplande revisie van de warmtekrachtcentrale. De afzetvolumes blijven op goed niveau, in het bijzonder de verkoop van de recent ontwikkelde producten (NBD). Marktevolutie De gebruikelijke flauwte in de orderportefeuille gedurende de zomerperiode was minder uitgesproken dan in voorgaande jaren, de orderinstroom na de vakantieperiode was echter minder sterk dan gewoonlijk het geval is. De structurele daling in de vraag naar grafisch papier, de economische recessie en onzekerheid over de verdere economische vooruitzichten hebben een ongunstige invloed op het marktsentiment. In de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier op rollen is het ordervolume tot en met oktober met 10% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze ongunstige marktontwikkelingen, is de verwachting dat de afzet van CVG in 2012 zal groeien met 6% ten opzichte van 2011, wat duidelijk beter is dan de markttrend. Vooral de afzetgroei in recent ontwikkelde producten draagt bij aan de sterke marktperformance van CVG. De onderneming richt zich in sterke mate op de commercialisering van deze producten die betere verkoopmarges opleveren dan de traditionele grafische producten. Het commercialisatieprogramma ligt goed op schema en de verwachting is dat de afzet van NBD producten in 2012 circa éénderde van de totale afzet zal uitmaken, in lijn met de doelstelling voor dit jaar. In het derde kwartaal van 2012 heeft CVG haar klantenkring in specialiteitenproducten voor hoge snelheid inktjet printers verder uitgebreid. De afzet in papier voor digitale printtoepassingen laat een stevige groei zien, wat een verdere versterking betekent van CVG's leidende positie in deze markt.