In het eerste halfjaar van 2013 bedroeg het nettoverlies EUR 3,7 miljoen. Omdat de ongunstige economische omstandigheden in het derde kwartaal voortduurden, blijven de resultaten in het tweede halfjaar van 2013 onder druk staan.

In de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier is het ordervolume tot en met oktober met 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De gebruikelijke flauwte in de orderportefeuille gedurende de zomerperiode was meer uitgesproken dan in voorgaande jaren, en heeft in de zomermaanden geleid tot vraaggerelateerde fabrieksstilstanden bij CVG.

Exportmogelijkheden buiten Europa, die in deze periode doorgaans een volledige benutting van de productiecapaciteit mogelijk maken, waren minder aantrekkelijk door de hoge kostenniveaus en lage verkoopprijzen.

In het eerste halfjaar van 2013 bedroeg het nettoverlies EUR 3,7 miljoen. Omdat de ongunstige economische omstandigheden in het derde kwartaal voortduurden, blijven de resultaten in het tweede halfjaar van 2013 onder druk staan. In de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier is het ordervolume tot en met oktober met 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gebruikelijke flauwte in de orderportefeuille gedurende de zomerperiode was meer uitgesproken dan in voorgaande jaren, en heeft in de zomermaanden geleid tot vraaggerelateerde fabrieksstilstanden bij CVG. Exportmogelijkheden buiten Europa, die in deze periode doorgaans een volledige benutting van de productiecapaciteit mogelijk maken, waren minder aantrekkelijk door de hoge kostenniveaus en lage verkoopprijzen.