Faber is gefascineerd door de manier waarop grote gebeurtenissen het gevolg zijn van trends op langere termijn, maar vaak veroorzaakt worden door aanleidingen op korte termijn. Crisissen gebeuren volgens Faber niet toevallig, ze zijn onvermijdelijk het gevolg van sommige uitwassen.

Een zware depressie met catastrofale zorgen is volgens Faber altijd gelinkt aan een periode van grote monetaire onzekerheid waarin er grote gaten geslagen worden in het financieel systeem door te sterke groei van de uitstaande kredieten en door uit de hand gelopen speculatie. Reddingsplannen hebben bovendien meestal tot gevolg dat de problemen nog groter in plaats van kleiner worden.

Faber is gefascineerd door de manier waarop grote gebeurtenissen het gevolg zijn van trends op langere termijn, maar vaak veroorzaakt worden door aanleidingen op korte termijn. Crisissen gebeuren volgens Faber niet toevallig, ze zijn onvermijdelijk het gevolg van sommige uitwassen. Een zware depressie met catastrofale zorgen is volgens Faber altijd gelinkt aan een periode van grote monetaire onzekerheid waarin er grote gaten geslagen worden in het financieel systeem door te sterke groei van de uitstaande kredieten en door uit de hand gelopen speculatie. Reddingsplannen hebben bovendien meestal tot gevolg dat de problemen nog groter in plaats van kleiner worden.