Bovendien werd een nieuw record gevestigd in de vorm van een laagterecord in een eeuw. Volgens het National Center for Health Statistics was er vorig jaar sprake van een daling van de geboorten met 2,70%.

Stephanie Ventura, die het opstellen van het rapport coördineerde, stelde dat er elke maand sprake was van een daling ten opzichte van de maand voordien. De geboortegraad daalde tot 13,50 geboortes per 1000 inwoners.

In 2007 was dat nog 14,70, in 1909 30. Honderd jaar geleden was het de gewoonste zaak van de wereld om veel kinderen te hebben, nu is dat in veel mindere mate het geval.

Volgens Ventura is er een duidelijk verband tussen de afname van het aantal geboorten en de crisis. Het keerpunt was 2007, het jaar dat er meer baby's werden geboren dan in eender ander jaar uit de Amerikaanse geschiedenis.

Bovendien werd een nieuw record gevestigd in de vorm van een laagterecord in een eeuw. Volgens het National Center for Health Statistics was er vorig jaar sprake van een daling van de geboorten met 2,70%. Stephanie Ventura, die het opstellen van het rapport coördineerde, stelde dat er elke maand sprake was van een daling ten opzichte van de maand voordien. De geboortegraad daalde tot 13,50 geboortes per 1000 inwoners. In 2007 was dat nog 14,70, in 1909 30. Honderd jaar geleden was het de gewoonste zaak van de wereld om veel kinderen te hebben, nu is dat in veel mindere mate het geval. Volgens Ventura is er een duidelijk verband tussen de afname van het aantal geboorten en de crisis. Het keerpunt was 2007, het jaar dat er meer baby's werden geboren dan in eender ander jaar uit de Amerikaanse geschiedenis.