In de loop van vorig jaar nam volgens professor Stefan Duchateau de ongerustheid over de toekomstige economische groei in China in belangrijke mate toe waardoor de meeste groeilanden de rol begonnen te lossen. De Europese en Amerikaanse beurzen zetten echter onverdroten -en terecht- hun groeipad verder.

Maar ook hun basistempo werd abrupt onderbroken door de -intussen reeds overmatig becommentarieerde- toespraken van de toenmalige FED-voorzitter Ben Bernanke. Zijn compleet terechte maar volkomen onnodige commentaren over een geleidelijke stopzetting van de expansieve monetaire politiek sloegen in als een bom met manifeste schade op de obligatiemarkten en een mondiale terugval in de aandelenkoersen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.

In de loop van vorig jaar nam volgens professor Stefan Duchateau de ongerustheid over de toekomstige economische groei in China in belangrijke mate toe waardoor de meeste groeilanden de rol begonnen te lossen. De Europese en Amerikaanse beurzen zetten echter onverdroten -en terecht- hun groeipad verder. Maar ook hun basistempo werd abrupt onderbroken door de -intussen reeds overmatig becommentarieerde- toespraken van de toenmalige FED-voorzitter Ben Bernanke. Zijn compleet terechte maar volkomen onnodige commentaren over een geleidelijke stopzetting van de expansieve monetaire politiek sloegen in als een bom met manifeste schade op de obligatiemarkten en een mondiale terugval in de aandelenkoersen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.