Deze dwang kan volgens ABN Amro namelijk worden gezien als een in gebreke blijven (credit event), waardoor verzekeringen tot uitkering zouden moeten overgaan. Dit kan een kettingreactie teweeg brengen.

Het risico hierop moet dus volgens de ECB worden vermeden.

Overheden voelen echter de adem van anti-Europese populistische partijen in de nek en willen wel (enige) dwang uitoefenen om de belastingbetalers te ontzien.

Deze dwang kan volgens ABN Amro namelijk worden gezien als een in gebreke blijven (credit event), waardoor verzekeringen tot uitkering zouden moeten overgaan. Dit kan een kettingreactie teweeg brengen. Het risico hierop moet dus volgens de ECB worden vermeden. Overheden voelen echter de adem van anti-Europese populistische partijen in de nek en willen wel (enige) dwang uitoefenen om de belastingbetalers te ontzien.