De piek werd bereikt op 407 basispunten, of een stijging met 14 basispunten ten opzichte van de dag voordien. Dat betekent dat we steeds meer moeten betalen om ons te verzekeren tegen een wanbetaling.

Ook de credit-default swaps op andere landen gingen de hoogte in, maar de stijging van de verzekeringspremie op Belgische staatsobligaties sprong toch onmiddellijk in het oog.

De piek werd bereikt op 407 basispunten, of een stijging met 14 basispunten ten opzichte van de dag voordien. Dat betekent dat we steeds meer moeten betalen om ons te verzekeren tegen een wanbetaling. Ook de credit-default swaps op andere landen gingen de hoogte in, maar de stijging van de verzekeringspremie op Belgische staatsobligaties sprong toch onmiddellijk in het oog.