Credit-default swaps werden 96 basispunten duurder en stegen tot 1496. De regering van premier George Papandreou keurde nochtans een extra pakket besparingsmaatregelen goed.

Volgens de analisten is een oplossing voor de Griekse schuldenproblematiek niet zo makkelijk te vinden. Een verlenging van de looptijd van de obligaties zou per saldo op een default neerkomen.

Credit-default swaps werden 96 basispunten duurder en stegen tot 1496. De regering van premier George Papandreou keurde nochtans een extra pakket besparingsmaatregelen goed. Volgens de analisten is een oplossing voor de Griekse schuldenproblematiek niet zo makkelijk te vinden. Een verlenging van de looptijd van de obligaties zou per saldo op een default neerkomen.