De (substantiële) verbetering van de nettowinst (deel van de groep) verklaart zich volgens Arnaud Delaunay van Leleux eerst en vooral door een veel gunstigere vergelijkingsbasis in vergelijking met 2012.

Toen werden de resultaten inderdaad negatief beïnvloed door een reeks uitzonderlijke posten (ten belope van 4,50 miljard euro) zoals, ter herinnering, de afboekingen van het "Griekse avontuur" met Alpha Bank (706 miljoen euro) alsook de vele afschrijvingen op goodwill met betrekking tot de aankoop van activa in 2000 (waarbij het betaalde bedrag veel hoger was dan de werkelijke boekwaarde van de activa en er afgeschreven werd voor 2,67 miljard euro).

Terugkijkend op de operationele gang van zaken in 2013 hebben alle activiteiten bijgedragen aan de winst van het boekjaar.

Ten eerste, de activiteit "Retailbankieren in Frankrijk" (de hoofdactiviteit van de bank) waarvan de "deposito's met 4,5% stegen ten opzichte van het jaar voordien en de uitstaande woonkredieten met meer dan 2% groeiden.

Wat de tweede belangrijkste activiteit beteft "Vermogensbeheer en verzekeringen", daar namen de activa onder beheer met 47,70 miljard euro toe waarvan 13,10 miljard euro netto-instroom in 2013."

De operationele prestaties zullen gedurende 2014 blijven toenemen : de kredietrisico's zullen naar verwachting met 14% afnemen tegen het einde van dit jaar en de operationele kosten blijven dalen (-2/-3%) terwijl de opbrengsten naar verwachting met 2% zullen stijgen.

Al deze elementen zullen ertoe moeten leiden dat een rendement op eigen vermogen van 7 en 7,5% bereikt wordt (tegen 6% eind 2013).

Tenslotte zal de groep na twee jaar onderbreking opnieuw een dividend uitkeren: 0,35 euro per aandeel wat neerkomt op een pay-out ratio van slechts 35%. Delaunay heeft een advies opbouwen voor Crédit Agricole.

De (substantiële) verbetering van de nettowinst (deel van de groep) verklaart zich volgens Arnaud Delaunay van Leleux eerst en vooral door een veel gunstigere vergelijkingsbasis in vergelijking met 2012. Toen werden de resultaten inderdaad negatief beïnvloed door een reeks uitzonderlijke posten (ten belope van 4,50 miljard euro) zoals, ter herinnering, de afboekingen van het "Griekse avontuur" met Alpha Bank (706 miljoen euro) alsook de vele afschrijvingen op goodwill met betrekking tot de aankoop van activa in 2000 (waarbij het betaalde bedrag veel hoger was dan de werkelijke boekwaarde van de activa en er afgeschreven werd voor 2,67 miljard euro). Terugkijkend op de operationele gang van zaken in 2013 hebben alle activiteiten bijgedragen aan de winst van het boekjaar. Ten eerste, de activiteit "Retailbankieren in Frankrijk" (de hoofdactiviteit van de bank) waarvan de "deposito's met 4,5% stegen ten opzichte van het jaar voordien en de uitstaande woonkredieten met meer dan 2% groeiden. Wat de tweede belangrijkste activiteit beteft "Vermogensbeheer en verzekeringen", daar namen de activa onder beheer met 47,70 miljard euro toe waarvan 13,10 miljard euro netto-instroom in 2013." De operationele prestaties zullen gedurende 2014 blijven toenemen : de kredietrisico's zullen naar verwachting met 14% afnemen tegen het einde van dit jaar en de operationele kosten blijven dalen (-2/-3%) terwijl de opbrengsten naar verwachting met 2% zullen stijgen. Al deze elementen zullen ertoe moeten leiden dat een rendement op eigen vermogen van 7 en 7,5% bereikt wordt (tegen 6% eind 2013). Tenslotte zal de groep na twee jaar onderbreking opnieuw een dividend uitkeren: 0,35 euro per aandeel wat neerkomt op een pay-out ratio van slechts 35%. Delaunay heeft een advies opbouwen voor Crédit Agricole.