Enerzijds zijn covered bonds goedkopere financiering voor banken dan ongedekte senior obligaties. De risico-opslag voor senior bankobligaties is opgelopen door de angst voor besmettingsgevaar van de Europese schuldencrisis naar de bankensector en de plannen van de Europese Commissie om het in de toekomst mogelijk te maken dat houders van senior bankobligaties moeten meedelen wanneer een bank gered moet worden.

Anderzijds is er volgens volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanwege de onzekere situatie in Europa veel vraag van beleggers naar veilige obligaties.

Covered bonds zijn leningen die gedekt zijn door onderpand, vaak in de vorm van leningen aan de publieke sector of hoogwaardige hypotheekleningen.

In geval van een faillissement van de uitgevende bank hebben houders van covered bonds voorrang bij de claim op dit onderpand. De meeste covered bonds hebben door deze extra zekerheden dan ook een AAA rating, zo stelt volgens Theodoor Gilissen Bankiers.

Enerzijds zijn covered bonds goedkopere financiering voor banken dan ongedekte senior obligaties. De risico-opslag voor senior bankobligaties is opgelopen door de angst voor besmettingsgevaar van de Europese schuldencrisis naar de bankensector en de plannen van de Europese Commissie om het in de toekomst mogelijk te maken dat houders van senior bankobligaties moeten meedelen wanneer een bank gered moet worden. Anderzijds is er volgens volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanwege de onzekere situatie in Europa veel vraag van beleggers naar veilige obligaties. Covered bonds zijn leningen die gedekt zijn door onderpand, vaak in de vorm van leningen aan de publieke sector of hoogwaardige hypotheekleningen. In geval van een faillissement van de uitgevende bank hebben houders van covered bonds voorrang bij de claim op dit onderpand. De meeste covered bonds hebben door deze extra zekerheden dan ook een AAA rating, zo stelt volgens Theodoor Gilissen Bankiers.