De gezamenlijke Franse activa die in 2010 en 2011 werden verworven genereren momenteel ruim 30% van de huurinkomsten en het brutorendement van het vastgoed steeg op 30 september 2012 tot 7%.

Met betrekking tot schuldenlast is het belangrijk op te merken dat tegen juni 2014 een belangrijk deel van de schulden moet worden geherfinancierd.

De voorbije twaalf maanden bedroeg de return voor de aandeelhouders van Ascencio 15,4% (in de vorm van een stijging van de aandelenkoers (+10,2%) en van het netto dividend (5,2%).


Ten slotte melden we dat het directieteam werd versterkt met de komst, op 1 oktober, van een nieuwe financiële directeur, Michèle Delvaux.

De gezamenlijke Franse activa die in 2010 en 2011 werden verworven genereren momenteel ruim 30% van de huurinkomsten en het brutorendement van het vastgoed steeg op 30 september 2012 tot 7%. Met betrekking tot schuldenlast is het belangrijk op te merken dat tegen juni 2014 een belangrijk deel van de schulden moet worden geherfinancierd. De voorbije twaalf maanden bedroeg de return voor de aandeelhouders van Ascencio 15,4% (in de vorm van een stijging van de aandelenkoers (+10,2%) en van het netto dividend (5,2%). Ten slotte melden we dat het directieteam werd versterkt met de komst, op 1 oktober, van een nieuwe financiële directeur, Michèle Delvaux.