KBC Bank stelt vast dat er in het licht van de huidige volatiele financiële markten bij een aantal cliënten vragen leven over de uitbetaling van de op deze emissies verschuldigde rentevergoeding.

KBC Bank ziet op dit ogenblik geen reden waarom die uitbetaling ter discussie zou worden gesteld. Cliënten die op bovenvermelde data hun coupons ter inning aanbieden, zullen worden vergoed conform de voorwaarden bepaald in het prospectus.

KBC Bank stelt vast dat er in het licht van de huidige volatiele financiële markten bij een aantal cliënten vragen leven over de uitbetaling van de op deze emissies verschuldigde rentevergoeding. KBC Bank ziet op dit ogenblik geen reden waarom die uitbetaling ter discussie zou worden gesteld. Cliënten die op bovenvermelde data hun coupons ter inning aanbieden, zullen worden vergoed conform de voorwaarden bepaald in het prospectus.