De belangrijkste obligaties in de index zijn deze van ENEL (7,10%), Siemens (6,41%), Daimler (6,05%) en BMW (5,35%). Deze index blijft zich volgens Leleux kranig houden.

Maar de signalen van topvorming nemen maand na maand toe. De negatieve divergentie tussen index en RSI-indicator blijft een belangrijke signaalfunctie hebben.

Zeker met de nauwe link tussen bedrijfsobligaties en aandelen kan er een neerwaartse correctie optreden. Houden, zo stelt Leleux, met stop loss op 184 punten. Als product wordt gekeken naar de Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Fin (ticker: CNB).

Index EuroMTS Inflation Linked.

Deze index omvat inflatiegelinkte staatsobligaties van Frankrijk (54,36%), Italië (32,29%) en Duitsland (13,36). Wie de komende jaren een inflatieversnelling verwacht, kan zich volgens Leleux indekken met een tracker op deze index.

Wie de afgelopen de grondstoffenmarkten in het algemeen en de olieprijs in het bijzonder opvolgde, kan niet naast de zware neerwaartse correctie op deze markten kijken.

Daarom dat de analisten van Leleux er van uitgaan dat de inflatiedruk de komende maanden zal afnemen. Door de sterke wereldwijde groeivertraging nemen economisten meer en meer het woord deflatie in de mond. Ze nemen daarom een afwachtende houding aan t.o.v. inflatiegelinkte obligaties.

Index Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereign

Deze index omvat de meest liquide staatsobligaties in USD van landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking (zoals berekend door de Wereldbank).

De belangrijkste landen in deze index zijn Brazilië (12,68%), Turkije (11,78%), Mexico (11,53%) en Rusland (9,28%). De index heeft er de afgelopen jaren een mooie opwaartse rit opzitten.

De negatieve divergentie tussen koers en RSI pleit volgens Leleux voor voorzichtigheid. Opbouwen in de zone van 93 punten.

De belangrijkste obligaties in de index zijn deze van ENEL (7,10%), Siemens (6,41%), Daimler (6,05%) en BMW (5,35%). Deze index blijft zich volgens Leleux kranig houden. Maar de signalen van topvorming nemen maand na maand toe. De negatieve divergentie tussen index en RSI-indicator blijft een belangrijke signaalfunctie hebben. Zeker met de nauwe link tussen bedrijfsobligaties en aandelen kan er een neerwaartse correctie optreden. Houden, zo stelt Leleux, met stop loss op 184 punten. Als product wordt gekeken naar de Lyxor ETF Euro Corporate Bond ex Fin (ticker: CNB). Index EuroMTS Inflation Linked. Deze index omvat inflatiegelinkte staatsobligaties van Frankrijk (54,36%), Italië (32,29%) en Duitsland (13,36). Wie de komende jaren een inflatieversnelling verwacht, kan zich volgens Leleux indekken met een tracker op deze index. Wie de afgelopen de grondstoffenmarkten in het algemeen en de olieprijs in het bijzonder opvolgde, kan niet naast de zware neerwaartse correctie op deze markten kijken. Daarom dat de analisten van Leleux er van uitgaan dat de inflatiedruk de komende maanden zal afnemen. Door de sterke wereldwijde groeivertraging nemen economisten meer en meer het woord deflatie in de mond. Ze nemen daarom een afwachtende houding aan t.o.v. inflatiegelinkte obligaties.Index Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereign Deze index omvat de meest liquide staatsobligaties in USD van landen met een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking (zoals berekend door de Wereldbank). De belangrijkste landen in deze index zijn Brazilië (12,68%), Turkije (11,78%), Mexico (11,53%) en Rusland (9,28%). De index heeft er de afgelopen jaren een mooie opwaartse rit opzitten. De negatieve divergentie tussen koers en RSI pleit volgens Leleux voor voorzichtigheid. Opbouwen in de zone van 93 punten.