Echt positief wordt de situatie als er kracht in de beweging(en) komt. Bij voldoende kracht kunnen trends ontstaan, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.

Op dit moment is dat nog niet het geval, waardoor een terugval zeker tot de mogelijkheden behoort. Mocht deze terugval inzetten, dan is deze correctie - zoals vaker afgelopen maand geschreven - geen bedreiging, maar juist een kans om te anticiperen op een doorgaand herstel (tot in 2010).

Echt positief wordt de situatie als er kracht in de beweging(en) komt. Bij voldoende kracht kunnen trends ontstaan, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers. Op dit moment is dat nog niet het geval, waardoor een terugval zeker tot de mogelijkheden behoort. Mocht deze terugval inzetten, dan is deze correctie - zoals vaker afgelopen maand geschreven - geen bedreiging, maar juist een kans om te anticiperen op een doorgaand herstel (tot in 2010).