Het kan leiden tot tegenvallende beleggingsresultaten als zich macro-economische verschuivingen voordoen.

De verbindende schakel tussen macro-economische vooruitzichten en het resultaat van je portefeuille kan worden gemaakt met een econometrisch kader om de gevolgen van macro-economische schokken op BBP-groei en inflatie mee te schatten.

Analyses moeten steeds weer opnieuw herbekeken worden

Het is belangrijk dat beleggers steeds hun kwalitatieve en kwantitatieve analyses blijven aanvullen, heroverwegen en reviseren vanuit ervaring en een visie op actuele gebeurtenissen.

Het kan leiden tot tegenvallende beleggingsresultaten als zich macro-economische verschuivingen voordoen. De verbindende schakel tussen macro-economische vooruitzichten en het resultaat van je portefeuille kan worden gemaakt met een econometrisch kader om de gevolgen van macro-economische schokken op BBP-groei en inflatie mee te schatten.Analyses moeten steeds weer opnieuw herbekeken worden Het is belangrijk dat beleggers steeds hun kwalitatieve en kwantitatieve analyses blijven aanvullen, heroverwegen en reviseren vanuit ervaring en een visie op actuele gebeurtenissen.