Deze verbeteringen zijn echter eerder van bescheiden aard en zijn nog lang niet zichtbaar in de verwachte bedrijfsresultaten, zeker indien men deze corrigeert voor de atypische Duitse bijdrage en uitzuivert voor de (opgeklopte) resultaten van de Europese financiële instellingen.

Deze laatste vertonen nog steeds het karakter van een "dead cat-bounce" die vooral gebaseerd is op een tijdelijke herstelbeweging inzake de rendabiliteit van grootbanken die grotendeels is gebaseerd op de "gratis geld"- politiek van de ECB en onvoldoende tekenen vertoont van een fundamenteel herstel aan de basis van hun rentabiliteit en solvabiliteit.

Maar zelfs rekening houdend met deze factoren blijkt de economie van het "oude continent" over enige veerkracht te beschikken en vergastte het de waarnemers recent met enkele verrassend goede economische indicatoren.

Duchateau volgt dergelijke optimisme, zij het met enige terughoudendheid:

De positie in Europese waarden wordt weliswaar boven zijn benchmark niveau gebracht, maar dit via nadrukkelijke accenten op Duitse en Scandinavische waarden, maar met strenge onderwegingen in banken en telecoms. Beide sectoren vereisen een verregaande strategische wending in hun bedrijfsmodel om tot een houdbare rentabiliteit te komen.

De dispersie tussen de verschillende beurzen komt vooral tot uiting wanneer we inzoomen op groeilanden. Azië vertoont een duidelijk sterkere ondertoon dan Zuid-Amerika of Oost-Europa, die beide te afhankelijk zijn van ofwel grondstoffenprijzen ofwel een mondiale groeiversnelling.

Deze verbeteringen zijn echter eerder van bescheiden aard en zijn nog lang niet zichtbaar in de verwachte bedrijfsresultaten, zeker indien men deze corrigeert voor de atypische Duitse bijdrage en uitzuivert voor de (opgeklopte) resultaten van de Europese financiële instellingen. Deze laatste vertonen nog steeds het karakter van een "dead cat-bounce" die vooral gebaseerd is op een tijdelijke herstelbeweging inzake de rendabiliteit van grootbanken die grotendeels is gebaseerd op de "gratis geld"- politiek van de ECB en onvoldoende tekenen vertoont van een fundamenteel herstel aan de basis van hun rentabiliteit en solvabiliteit. Maar zelfs rekening houdend met deze factoren blijkt de economie van het "oude continent" over enige veerkracht te beschikken en vergastte het de waarnemers recent met enkele verrassend goede economische indicatoren. Duchateau volgt dergelijke optimisme, zij het met enige terughoudendheid: De positie in Europese waarden wordt weliswaar boven zijn benchmark niveau gebracht, maar dit via nadrukkelijke accenten op Duitse en Scandinavische waarden, maar met strenge onderwegingen in banken en telecoms. Beide sectoren vereisen een verregaande strategische wending in hun bedrijfsmodel om tot een houdbare rentabiliteit te komen. De dispersie tussen de verschillende beurzen komt vooral tot uiting wanneer we inzoomen op groeilanden. Azië vertoont een duidelijk sterkere ondertoon dan Zuid-Amerika of Oost-Europa, die beide te afhankelijk zijn van ofwel grondstoffenprijzen ofwel een mondiale groeiversnelling.