Als dat het geval is, valt te vrezen voor een stijging van de langetermijnrente, omdat de markt dan op eigen kracht een overheidstekort van bijna 10% van het bbp moet financieren.

En als dat niet het geval is, zal Bernanke volgens Carmignac de activiteit moeten blijven ondersteunen, omdat alleen een gestage groei in combinatie met een lichte inflatie een oplossing kan bieden voor een reële werkloosheid van bijna 17% en de hoge schuldenlast van de Amerikaanse overheid en bedrijfswereld.

Als dat het geval is, valt te vrezen voor een stijging van de langetermijnrente, omdat de markt dan op eigen kracht een overheidstekort van bijna 10% van het bbp moet financieren. En als dat niet het geval is, zal Bernanke volgens Carmignac de activiteit moeten blijven ondersteunen, omdat alleen een gestage groei in combinatie met een lichte inflatie een oplossing kan bieden voor een reële werkloosheid van bijna 17% en de hoge schuldenlast van de Amerikaanse overheid en bedrijfswereld.