Tot een open oorlog kwam het nooit, maar bijvoorbeeld tijdens de Cuba-crisis scheelde het echt niet veel. Volgens John Mearsheimer, een internationaal erkende specialist inzake relaties tussen landen, is de dreiging op zo'n open oorlog nu groter dan ooit te voren.

Betrokken partijen zijn echter niet langer Rusland en de Verenigde Staten, maar wel de VS en China. Mearsheimer is van mening dat de kansen op een conflict toenemen naarmate de economische macht van China toeneemt. Op een bepaald moment zouden beide landen onvermijdelijk met elkaar in conflict komen.

Tot een open oorlog kwam het nooit, maar bijvoorbeeld tijdens de Cuba-crisis scheelde het echt niet veel. Volgens John Mearsheimer, een internationaal erkende specialist inzake relaties tussen landen, is de dreiging op zo'n open oorlog nu groter dan ooit te voren. Betrokken partijen zijn echter niet langer Rusland en de Verenigde Staten, maar wel de VS en China. Mearsheimer is van mening dat de kansen op een conflict toenemen naarmate de economische macht van China toeneemt. Op een bepaald moment zouden beide landen onvermijdelijk met elkaar in conflict komen.