De Amerikaanse president Barack Obama heeft al laten weten officieel geen standpunt in te nemen in het conflict tussen beide landen. Vice-president Joe Biden zou de Chinese legerchef Fang op het Witte Huis ontvangen hebben om deze te verzekeren van de neutraliteit van de Verenigde Staten.

Biden zou wel gezegd hebben dat China zich beter zou onthouden van acties die provocatief genoemd kunnen worden. De Chinezen beschuldigen de Amerikanen er anderzijds van om wel de kant van Vietnam te hebben gekozen. China denkt zelfs dat er afspraken zijn gemaakt tussen beide landen om militair tussenbeide te komen indien dat nodig is.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft al laten weten officieel geen standpunt in te nemen in het conflict tussen beide landen. Vice-president Joe Biden zou de Chinese legerchef Fang op het Witte Huis ontvangen hebben om deze te verzekeren van de neutraliteit van de Verenigde Staten. Biden zou wel gezegd hebben dat China zich beter zou onthouden van acties die provocatief genoemd kunnen worden. De Chinezen beschuldigen de Amerikanen er anderzijds van om wel de kant van Vietnam te hebben gekozen. China denkt zelfs dat er afspraken zijn gemaakt tussen beide landen om militair tussenbeide te komen indien dat nodig is.