Paolo Bastianello, chairman van textielgroep Marly's, legt uit wat er aan de hand is. Tot voor kort kon zijn bedrijf ontlenen aan 2,50% tot 3%, maar die tijd behoort tot het verleden.

Met het oplopen van de spreads tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties zijn ook financieringskosten voor de bedrijven opgelopen 81% van het BBP

Schuldengraad van Italiaanse bedrijven bedraagt 81% van het BBP

De Italiaanse bedrijven zijn wat aangaan van schulden betreft eerder conservatief, zeker in vergelijking met Britse, Spaanse en Franse bedrijven.

2000 miljard euro aan schulden

Ze liggen anderzijds wel licht boven het niveau van de Duitse. Het probleem is de Italiaanse staatsschuld ter waarde van 2000 miljard euro.

Een ander probleem is dat Italiaanse bedrijven voor 70% voor hun financiering afhankelijk zijn van schulden. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor de financieringspolitiek voor de banken en de evolutie van de binnenlandse economie anderzijds.

De concurrentiekracht van de Italiaanse bedrijven worden door de hoge financieringskosten bedreigd, zo mag de conclusie luiden.

Paolo Bastianello, chairman van textielgroep Marly's, legt uit wat er aan de hand is. Tot voor kort kon zijn bedrijf ontlenen aan 2,50% tot 3%, maar die tijd behoort tot het verleden. Met het oplopen van de spreads tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties zijn ook financieringskosten voor de bedrijven opgelopen 81% van het BBP Schuldengraad van Italiaanse bedrijven bedraagt 81% van het BBP De Italiaanse bedrijven zijn wat aangaan van schulden betreft eerder conservatief, zeker in vergelijking met Britse, Spaanse en Franse bedrijven. 2000 miljard euro aan schulden Ze liggen anderzijds wel licht boven het niveau van de Duitse. Het probleem is de Italiaanse staatsschuld ter waarde van 2000 miljard euro. Een ander probleem is dat Italiaanse bedrijven voor 70% voor hun financiering afhankelijk zijn van schulden. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor de financieringspolitiek voor de banken en de evolutie van de binnenlandse economie anderzijds. De concurrentiekracht van de Italiaanse bedrijven worden door de hoge financieringskosten bedreigd, zo mag de conclusie luiden.