Compagnie du Bois Sauvage was aandeelhouder van Bank Degroof sinds eind 1998 en realiseert op deze investering een IRR van ongeveer 17%.

Deze verkoop heeft geen impact op het eigen vermogen maar laat toe de nettoschuld van de groep terug te brengen tot EUR 50 miljoen. Deze verkoop is onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheden.

Compagnie du Bois Sauvage was aandeelhouder van Bank Degroof sinds eind 1998 en realiseert op deze investering een IRR van ongeveer 17%. Deze verkoop heeft geen impact op het eigen vermogen maar laat toe de nettoschuld van de groep terug te brengen tot EUR 50 miljoen. Deze verkoop is onderworpen aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheden.