De brutowinst van de groep steeg met 12,4% naar EUR 1.546,8 miljoen komende van EUR 1.376,0 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 24,5% versus 24,3% vorig boekjaar.

De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,9% tot EUR 549,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,5% naar EUR 431,8 miljoen wat een daling van de EBIT-marge van 24 basispunten tot gevolg had.

Deze daling is te wijten aan de sterk toegenomen personeelskosten (loonsinflatie door het automatische indexeringsmechanisme van de lonen aan de welvaart) en de toegenomen afschrijvingslasten (het investeringsprogramma is de laatste jaren gestegen tot EUR 230,6 miljoen).

Dankzij de verhoogde brutowinstmarge werd het effect van de gestegen loonkost enigszins opgevangen. Verwacht wordt dat het investeringsprogramma van de Groep Colruyt in de nabije toekomst een gelijkaardige trend zal blijven vertonen om de toekomstige groei te blijven ondersteunen.

Het netto financieel resultaat daalde per eind maart 2009 met 76% tot EUR 3,4 miljoen versus EUR 14,1 miljoen vorig boekjaar. Deze daling kan toegewezen worden aan de financiële crisis op de kapitaalmarkten waardoor de beleggingsportefeuille van de Groep Colruyt een lager rendement heeft opgeleverd .

De belasting op het resultaat daalde met 1,4% tot EUR 126,8 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 29,1% versus 30,9% vorig boekjaar. Het nettoresultaat van de Groep Colruyt verbeterde met 6,2% tot EUR 306,0 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 7,7% tot EUR 9,55 .

Er wordt een bruto dividend voorgesteld van EUR 4,04 per aandeel, tegenover EUR 3,68 vorig boekjaar.

Ter gelegenheid van de Algemene vergadering van 16 september 2009 zal de Groep Colruyt een vooruitzicht geven van het groepsresultaat voor het boekjaar 2009/10.

De brutowinst van de groep steeg met 12,4% naar EUR 1.546,8 miljoen komende van EUR 1.376,0 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 24,5% versus 24,3% vorig boekjaar.De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,9% tot EUR 549,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,5% naar EUR 431,8 miljoen wat een daling van de EBIT-marge van 24 basispunten tot gevolg had. Deze daling is te wijten aan de sterk toegenomen personeelskosten (loonsinflatie door het automatische indexeringsmechanisme van de lonen aan de welvaart) en de toegenomen afschrijvingslasten (het investeringsprogramma is de laatste jaren gestegen tot EUR 230,6 miljoen). Dankzij de verhoogde brutowinstmarge werd het effect van de gestegen loonkost enigszins opgevangen. Verwacht wordt dat het investeringsprogramma van de Groep Colruyt in de nabije toekomst een gelijkaardige trend zal blijven vertonen om de toekomstige groei te blijven ondersteunen.Het netto financieel resultaat daalde per eind maart 2009 met 76% tot EUR 3,4 miljoen versus EUR 14,1 miljoen vorig boekjaar. Deze daling kan toegewezen worden aan de financiële crisis op de kapitaalmarkten waardoor de beleggingsportefeuille van de Groep Colruyt een lager rendement heeft opgeleverd .De belasting op het resultaat daalde met 1,4% tot EUR 126,8 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 29,1% versus 30,9% vorig boekjaar. Het nettoresultaat van de Groep Colruyt verbeterde met 6,2% tot EUR 306,0 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 7,7% tot EUR 9,55 .Er wordt een bruto dividend voorgesteld van EUR 4,04 per aandeel, tegenover EUR 3,68 vorig boekjaar. Ter gelegenheid van de Algemene vergadering van 16 september 2009 zal de Groep Colruyt een vooruitzicht geven van het groepsresultaat voor het boekjaar 2009/10.