Door de verhoogde inflatie van het afgelopen jaar stijgt de druk op de operationele kosten. Het automatisch indexeringsmechanisme en de schaarste aan sommige specifieke competentieprofielen op de arbeidsmarkt zullen ook dit jaar doorwegen op onze kostenstructuur.

In deze context verwachten wij voor het boekjaar 2009/2010 een geconsolideerde nettowinst (aandeel van de groep) van 320 miljoen EUR tegenover 306 miljoen EUR voor het afgesloten boekjaar. Dit vooruitzicht zullen wij actualiseren bij de publicatie van onze halfjaarresultaten eind november 2009.

Door de verhoogde inflatie van het afgelopen jaar stijgt de druk op de operationele kosten. Het automatisch indexeringsmechanisme en de schaarste aan sommige specifieke competentieprofielen op de arbeidsmarkt zullen ook dit jaar doorwegen op onze kostenstructuur. In deze context verwachten wij voor het boekjaar 2009/2010 een geconsolideerde nettowinst (aandeel van de groep) van 320 miljoen EUR tegenover 306 miljoen EUR voor het afgesloten boekjaar. Dit vooruitzicht zullen wij actualiseren bij de publicatie van onze halfjaarresultaten eind november 2009.