Zoals meegedeeld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 september 2013 herbevestigde het manangement daarom de verwachting dat het geconsolideerd nettoresultaat voor het totale boekjaar 2013/2014 in dezelfde grootteorde zal liggen als dat van het vorige boekjaar 2012/2013.

Zoals meegedeeld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 september 2013 herbevestigde het manangement daarom de verwachting dat het geconsolideerd nettoresultaat voor het totale boekjaar 2013/2014 in dezelfde grootteorde zal liggen als dat van het vorige boekjaar 2012/2013.