De brutowinst steeg met 8,8% naar EUR 821,9 miljoen komende van EUR 755,5 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 24,79% versus 24,42% vorig boekjaar.

De verbetering van de bruto marge is toe te schrijven aan margegroei bij onze groothandel en DATS24 activiteiten. De brutowinst marge in de Colruyt winkels staat, ondanks de toename van de volumes, wat onder druk.

De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,3% tot EUR 290,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,8% naar EUR 229,0 miljoen wat resulteerde in een stabiele EBIT-marge.

De EBIT-marge ondervindt nog altijd de gevolgen van de toegenomen personeelskosten tengevolge loonsinflatie door het automatische indexeringsmechanisme van de lonen.

Het netto financieel resultaat steeg per eind september 2009 met 30,6% tot EUR 4,6 miljoen versus EUR 3,5 miljoen vorig boekjaar.

Dit resultaat werd positief beïnvloed door het gunstiger klimaat op de financiële markten waardoor de negatieve mark-to-market aanpassingen, die vorig boekjaar werden geboekt, grotendeels werden gerecupereerd.

De belastingen op het resultaat stegen met 8,1% tot EUR 70,7 miljoen. De effectieve belastingsvoet bleef in vergelijking met vorig boekjaar stabiel op 30,3%.

De nettowinst (aandeel van de Groep) verbeterde met 8,0% tot EUR 162,5 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 9,8% tot EUR 5,14 .

Ondanks het huidige deflatoire klimaat en de verscherpte concurrentiedruk behoudt Colruyt de winstverwachting voor het boekjaar 2009/2010 op EUR 320,0 miljoen, zoals was uitgesproken tijdens de Algemene Vergadering van 16 september 2009.

De omzet van Colruyt kwam eerder zwak uit, want KBC Securities had gerekend op een omzet van 3.026 miljard euro. Anderzijds had Pascale Weber van KBC Securities gerekend op een EBIT van 223 miljoen euro, terwijl die dus 229 miljoen euro bedroeg.

De brutowinst steeg met 8,8% naar EUR 821,9 miljoen komende van EUR 755,5 miljoen wat overeenstemt met een brutowinstmarge van 24,79% versus 24,42% vorig boekjaar. De verbetering van de bruto marge is toe te schrijven aan margegroei bij onze groothandel en DATS24 activiteiten. De brutowinst marge in de Colruyt winkels staat, ondanks de toename van de volumes, wat onder druk. De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,3% tot EUR 290,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,8% naar EUR 229,0 miljoen wat resulteerde in een stabiele EBIT-marge. De EBIT-marge ondervindt nog altijd de gevolgen van de toegenomen personeelskosten tengevolge loonsinflatie door het automatische indexeringsmechanisme van de lonen. Het netto financieel resultaat steeg per eind september 2009 met 30,6% tot EUR 4,6 miljoen versus EUR 3,5 miljoen vorig boekjaar. Dit resultaat werd positief beïnvloed door het gunstiger klimaat op de financiële markten waardoor de negatieve mark-to-market aanpassingen, die vorig boekjaar werden geboekt, grotendeels werden gerecupereerd. De belastingen op het resultaat stegen met 8,1% tot EUR 70,7 miljoen. De effectieve belastingsvoet bleef in vergelijking met vorig boekjaar stabiel op 30,3%. De nettowinst (aandeel van de Groep) verbeterde met 8,0% tot EUR 162,5 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 9,8% tot EUR 5,14 . Ondanks het huidige deflatoire klimaat en de verscherpte concurrentiedruk behoudt Colruyt de winstverwachting voor het boekjaar 2009/2010 op EUR 320,0 miljoen, zoals was uitgesproken tijdens de Algemene Vergadering van 16 september 2009. De omzet van Colruyt kwam eerder zwak uit, want KBC Securities had gerekend op een omzet van 3.026 miljard euro. Anderzijds had Pascale Weber van KBC Securities gerekend op een EBIT van 223 miljoen euro, terwijl die dus 229 miljoen euro bedroeg.