De Raad van Bestuur heeft deze aankoop uitgevoerd na machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend op 16 oktober 2009.

Als gevolg van bovenvermelde verrichting en heeft de vennootschap op 17 juli 2014 in totaal 7.838.943 eigen aandelen in haar bezit of 5,02% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 156.169.749).

De Raad van Bestuur heeft deze aankoop uitgevoerd na machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend op 16 oktober 2009. Als gevolg van bovenvermelde verrichting en heeft de vennootschap op 17 juli 2014 in totaal 7.838.943 eigen aandelen in haar bezit of 5,02% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 156.169.749).