De Raad van Bestuur heeft deze aankoop uitgevoerd na machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend op 16 oktober 2009.

Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op 24 april 2014 in totaal 9.406.988 eigen aandelen in haar bezit of 5,70% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 165.169.749.)

De Raad van Bestuur heeft deze aankoop uitgevoerd na machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend op 16 oktober 2009. Als gevolg van bovenvermelde verrichtingen heeft de vennootschap op 24 april 2014 in totaal 9.406.988 eigen aandelen in haar bezit of 5,70% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 165.169.749.)