De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,8% tot EUR 315,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,2% naar EUR 244,4 miljoen met een stabiele Ebit-marge tot gevolg.

De stabiele marge is te danken aan de stijging van de brutowinstmarge met 28 basispunten. De verhoogde brutowinstmarge heeft integraal de verhoogde personeelskosten (eerste loonsindexatie tengevolge de gestegen inflatie) en de toegenomen afschrijvingslasten (het investeringsprogramma is tijdens het eerste semester gestegen tot EUR 157,2 miljoen) kunnen opvangen.

Hierbij dient opgemerkt dat de kosten reeds onderhevig waren aan inflatie daar waar de inflatie in de verkopen afwezig bleef.

Het netto financieel resultaat daalde per eind september 2010 met 97,0% tot EUR 0,1 miljoen versus EUR 4,6 miljoen vorig boekjaar.

Deze daling is voornamelijk het gevolg van de positieve mark-to-market aanpassingen van de beleggingsportefeuille van de Groep Colruyt die tijdens het eerste semester van vorig jaar werden doorgevoerd. Bovendien bleven de interestopbrengsten laag ten gevolge de historisch lage rentes.

De belasting op het resultaat steeg tot EUR 74,5 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 30,45% versus 30,41% vorig boekjaar.

De winst van de periode (aandeel van de Groep) verbeterde met 6,4% tot EUR 171,7 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 6,5% tot EUR 1,09.

Colruyt behoudt de winstverwachting voor het boekjaar 2010/11 op EUR 346 miljoen, zoals was uitgesproken tijdens de Algemene Vergadering van 15 september 2010.

De bedrijfscashflow (EBITDA) is gestegen met 8,8% tot EUR 315,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de Groep steeg met 7,2% naar EUR 244,4 miljoen met een stabiele Ebit-marge tot gevolg. De stabiele marge is te danken aan de stijging van de brutowinstmarge met 28 basispunten. De verhoogde brutowinstmarge heeft integraal de verhoogde personeelskosten (eerste loonsindexatie tengevolge de gestegen inflatie) en de toegenomen afschrijvingslasten (het investeringsprogramma is tijdens het eerste semester gestegen tot EUR 157,2 miljoen) kunnen opvangen. Hierbij dient opgemerkt dat de kosten reeds onderhevig waren aan inflatie daar waar de inflatie in de verkopen afwezig bleef. Het netto financieel resultaat daalde per eind september 2010 met 97,0% tot EUR 0,1 miljoen versus EUR 4,6 miljoen vorig boekjaar. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de positieve mark-to-market aanpassingen van de beleggingsportefeuille van de Groep Colruyt die tijdens het eerste semester van vorig jaar werden doorgevoerd. Bovendien bleven de interestopbrengsten laag ten gevolge de historisch lage rentes. De belasting op het resultaat steeg tot EUR 74,5 miljoen of een effectieve belastingsvoet van 30,45% versus 30,41% vorig boekjaar. De winst van de periode (aandeel van de Groep) verbeterde met 6,4% tot EUR 171,7 miljoen. De nettowinst per aandeel (EPS) steeg met 6,5% tot EUR 1,09. Colruyt behoudt de winstverwachting voor het boekjaar 2010/11 op EUR 346 miljoen, zoals was uitgesproken tijdens de Algemene Vergadering van 15 september 2010.